MEHMET AKBAŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET AKBAŞ

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Şanlıurfa Birecik’te doğdu (1972). İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1995). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Ashâb Döneminde Evlilikler” başlıklı teziyle yüksek lisansını (danışman: Prof.Dr. Mustafa Fayda, 1998) ve “Sahâbenin İslâm’ı Tebliği (Suriye Bölgesi)” başlıklı teziyle doktorasını (danışman: Prof.Dr. İsmail Yiğit, 2007) tamamladı. 2012 yılında doçent, 2018 yılında profesör unvanı aldı.

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Kahramanmaraş, Hakkari, İstanbul ve Şanlıurfa’da öğretmenlik yaptı (1995-2009). Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde başladığı öğretim üyeliği görevi sırasında bazı idarî görevler de üstlendi (2009-2018). Halen Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslâm Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Suriye, Irak, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Özbekistan, Bosna-Hersek ve ABD’de bulundu ve alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. Dicle Kalkınma Ajansı’nda Kalkınma Kurulu üyesi olarak yer aldı.

Sahâbenin İslâm Tebliği: Suriye Bölgesi (İstanbul 2009), Asr-ı Saâdette Üç Öğretmen: Muâz b. Cebel, Ebu’d-Derdâ, Ubâde b. Sâmit (İstanbul 2011), Cezire Bölgesi Fatihi İyâz b. Ganm (radıyallahu anh) (İstanbul 2011), Sahâbenin Cihad ve Daveti: İran-Irak Bölgesi (İstanbul 2014) ve Kürtler Üzerine Yazılar (İstanbul 2016) başlıca eserleri arasında sayılabilir. Mü’minlerin Emîri Hz. Ömer: Hayatı, Şahsiyeti ve Yaşadığı Çağ (Ali Muhammed Sallabî’den, İstanbul 2006) ve Hamdaniler: Diyar-ı Bekir, Halep ve Musul’da Hüküm Sürmüş Bir İslam Emirliği (Ali b. Zafer el-Ezdî’den, İstanbul 2011) gibi çok sayıda çevirisi bulunmaktadır. Ayrıca Kürtler: Tarih, Toplum, Din (İstanbul 2015) adlı derleme eserin tarih bölümünün editörlüğünü yaptı.

Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER