MEHMET AKİF KİREÇCİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET AKİF KİREÇCİ

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Düşüncesi ve Ahlâk
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBN ATIYYE el-AVFÎ
Keşfü’l-beyân adlı ansiklopedik eserin müellifi, Mısırlı Şâfiî âlimi ve mutasavvıf.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER