MEHMET ALPARGU - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET ALPARGU

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
NOGAYLAR
Altın Orda Hanlığı’nın dağılma sürecinde ortaya çıkan Türk topluluğu.
ÖZBEKLER
Orta Asya’da yaşayan bir Türk topluluğu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER