MEHMET ATALAY - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET ATALAY

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fars ve Urdu Edebiyatları
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MÜMTÂZ
İranlı münşî ve şair.
UNSURÎ
İranlı kaside şairi.
ZAHÎR-i FÂRYÂBÎ
İranlı kaside şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER