MEHMET BAYRAKDAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET BAYRAKDAR

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf, İslam Bilim Tarihi, İslam Felsefesi ve Ahlak
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DÂVÛD-i KAYSERÎ
Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde yaşayan mutasavvıf ve ilk Osmanlı müderrisi.
HAYYÂT, Yahyâ b. Gālib
İlk devir astronom ve astrologlarından.
HUCENDÎ, Hâmid b. Hıdır
Matematik ve astronomi bilgini.
İBN MİSKEVEYH
Ahlâk âlimi, filozof ve tarihçi.
TEKÂMÜL NAZARİYESİ
Canlıların oluşumunu ve gelişimini evrimleşme süreciyle açıklamaya çalışan ve yaratılışa karşı çıkan felsefî görüş, evrim teorisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER