MEHMET CEMAL ÖZTÜRK - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET CEMAL ÖZTÜRK

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
NÛREDDİN CERRÂHÎ
Halvetiyye-Ramazâniyye tarikatının Cerrâhiyye kolunun kurucusu.
RAMAZAN EFENDİ, Mahfî
Halvetiyye-Ahmediyye tarikatının Ramazâniyye kolunun kurucusu.
RAMAZÂNİYYE
Halvetiyye-Ahmediyye tarikatının Ramazan Efendi’ye (ö. 1025/1616) nisbet edilen kolu.
ULUSOY, Mehmet Şemsettin
Halvetî-Mısrî şeyhi, Niyâzî-i Mısrî Âsitânesi son postnişini.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER