MEHMET EMİN BOZHÜYÜK - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET EMİN BOZHÜYÜK

1944-1996
Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İlimler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HURÛF
Harflerle rakamlarda tabiat ve hadiseleri etkileme gücünün bulunduğu veya bunların gaybdan haber vermede yararlı olduğu iddiasına dayanan sözde bir ilim.
KEMÂLEDDİN el-FÂRİSÎ
İranlı fizik ve matematik âlimi.
KÛHÎ
Matematik ve astronomi âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER