MEHMET GENÇ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET GENÇ

1934-2021
Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ESHAM
Osmanlılar’da 1775-1870 döneminde uygulanan iç borçlanma sistemi.
İLTİZAM
Osmanlılar’da devlete ait vergi gelirinin özel bir şahsa verilmesini ifade eden bir terim.
MÂLİKÂNE
Osmanlı maliyesinde vergi iltizam sisteminin 1695 yılından Tanzimat’a kadar uygulanan özel bir türü.
MÂLİKÂNE-DİVANÎ
Osmanlılar’da bir tür toprak ve vergilendirme sisteminin adı.
MUKĀTAA
Osmanlı maliyesinde vergi gelir birimini ifade eden bir terim.
NÂZIR / 2. Bölüm: Osmanlılar'da
İslâm devletlerinde çeşitli kurum ve kuruluşların yönetici veya denetleyicilerini ifade eden terim.
OSMANLILAR / 9. Bölüm: İktisadî ve Ticarî Yapı Normal
Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü devlet (1300-1922).
YED-i VÂHİD
Osmanlı maliyesinde tekel uygulamasını ifade eden terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER