MEHMET NESİM DORU - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET NESİM DORU

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Düşüncesi ve Ahlâk
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
YAHYÂ b. ADÎ
Arap asıllı hıristiyan filozof, mantıkçı, ilâhiyatçı ve mütercim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER