MEHMET TEKİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET TEKİN

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Hatay Kırıkhan’da doğdu (1955). Kırıkhan Lisesi’nden (1972) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden (1976) mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Müntehabât-ı Tercümân-ı Hakîkat: Tahlilli Fihrist” başlıklı teziyle yüksek lisansını (1980), “Peyami Safa’nın Romanlarının Yapı ve Anlatım Teknikleri Bakımından İncelenmesi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (danışman: Prof.Dr. M. Orhan Okay, 1986). “Namık Kemal’in Aile ve Eğitim Anlayışı” başlıklı takdim çalışmasıyla doçent (1992), “Yeni Hayat ve Romancı Yönüyle Orhan Pamuk” takdim çalışmasıyla profesör unvanı (1998) aldı.

Araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı (1985) Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde uzun yıllar (1987-2009) öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bir süre Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde (2011-2012) bulunduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne geçti ve halen bu fakültede öğretim üyesidir.

İlmî ve akademik çalışmaları yeni Türk edebiyatı alanında, özellikle de roman sanatı ve incelemeleri üzerinde yoğunlaşmıştır.

Romancı Yönüyle Orhan Pamuk ve Yeni Hayat (Konya 1997), Romancı Yönüyle Peyami Safa (İstanbul 1999, 2014), Roman Sanatı-1: Romanın Unsurları (2002, 2018), Cemil Meriç ile Söyleşiler (Konya 2003), Tarık Buğra: Söyleşiler (Konya 2004), Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra (İstanbul 2018) başlıca eserleridir.
Güncelleme Tarihi: 01.01.2020
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
TERCÜMÂN-ı HAKÎKAT
Ahmed Midhat Efendi’nin (ö. 1912) çıkardığı Türk basınının en uzun ömürlü gazetelerinden.
TÜRK DÜŞÜNCESİ
Peyami Safa’nın (ö. 1961) 1953-1960 yılları arasında çıkardığı düşünce ve sanat dergisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER