MEHMET TÜRKMEN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET TÜRKMEN

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BERKŪKĪ
Mısırlı edebiyatçı, gazeteci ve fikir adamı.
BUĞYETÜ’l-VUÂT
Süyûtî’nin (ö. 911/1505) dil âlimlerinin biyografilerine dair eseri.
İNBÂHÜ’r-RUVÂT
İbnü’l-Kıftî’nin (ö. 646/1248) Arap dili ve edebiyatı müelliflerine dair ansiklopedik eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER