MELİH DUYGULU - TDV İslâm Ansiklopedisi

MELİH DUYGULU

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mûsiki
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DEYİŞ
Türk halk edebiyatı ve mûsikisinde türkü, mâni, koşma gibi nazım şekilleriyle yazılan ezgili şiir türlerinin genel adı.
GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp
Türk mûsikisi eğitimcisi, araştırmacı, tarihçi ve yazar.
SAZ
Türk mûsikisinde müzik aletlerinin tamamını ifade eden bir terim, daha çok halk müziğinde kullanılan telli bir çalgının adı.
TÜFEKÇİ, Mehmet Nida
Müzik halk bilimcisi, koro şefi, eğitimci ve bağlama sanatçısı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER