MIHAI MAXIM - TDV İslâm Ansiklopedisi

MIHAI MAXIM

1943-2017
Müellif toplam 16 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBRÂİL
Romanya’da Aşağı Tuna’nın sol kıyısında liman şehri.
KANTEMİROĞLU (DIMITRIE CANTEMIR) / 1. Bölüm
Boğdan voyvodası, mûsikişinas ve Osmanlı tarihçisi.
KİLİ
Bugün Ukrayna Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan tarihî kale ve şehir.
LİPOVA
Romanya’da tarihî bir şehir.
MODAVA
Romanya’da tarihî bir kale ve idarî bölge.
MOLDOVA / 2. Bölüm: TARİH
Doğu Avrupa’da bir devlet.
PÂDİŞÂHÎ
Safevîler, Bâbürlüler ve Osmanlılar tarafından kullanılan bir çeşit gümüş para.
ROMANYA / 2. Bölüm
Doğu Avrupa’da ülke.
TIMIŞVAR
Romanya’da tarihî bir şehir.
TULÇA
Romanya’da tarihî bir nehir liman şehri.
TUNA
Avrupa’yı batıdan doğuya doğru aşarak Karadeniz’e dökülen nehir.
VARAD
Romanya’da tarihî bir şehir.
VOYVODA
Eflak, Boğdan ve Erdel beyleri için kullanılan unvan.
YANOVA
Romanya’da tarihî bir şehir.
YAŞ
Romanya’da tarihî bir şehir.
YERGÖĞÜ
Romanya’da Tuna kıyısında tarihî bir şehir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER