MUAMMER GÖÇMEN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUAMMER GÖÇMEN

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
OKYAR, Ali Fethi
Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın arkadaşı, Türk siyaset adamı.
ŞÛRÂ
XX. yüzyılın başlarında Rusya müslümanları tarafından Orenburg’da çıkarılan Türkçe dergi.
ÜSTÜVÂNÎ MEHMED EFENDİ
Kadızâdeli hareketinin önde gelen liderlerinden, Osmanlı âlimi, vâiz.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER