MUHAMMED ABDÜLKĀDİR HUREYSÂT - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHAMMED ABDÜLKĀDİR HUREYSÂT

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Toplumları ve Coğrafyası, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BELKĀ
Ürdün’de bir idarî bölge.
BENÎ HAMEVİYYE
Eyyûbî Hükümdarı el-Melikü’l-Kâmil ve halefleri zamanında önemli görevlerde bulunmuş olan İran asıllı bir sûfî ve fukaha ailesi.
CERRÂHÎLER
Filistin, Belkā ve Kuzey Arabistan’da yaşayan ve IV-V. (X-XI.) yüzyıllarda bu bölgede önemli rol oynayan bir aile.
HÂLİD b. YEZÎD b. MUÂVİYE
İslâm toplumunda ilk tercüme hareketini başlatan ve kimya ilminin öncülerinden sayılan Emevî emîri.
İBN HAMEVEYH, Fahreddin
Eyyûbî devlet adamı ve kumandanı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER