MUHAMMED el-HÂDÎ EBÜ’l-ECFÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHAMMED el-HÂDÎ EBÜ’l-ECFÂN

1936-2006
Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Arap Dili ve Edebiyatı, Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBN RAHHÂL
Mâlikî fakihi.
İBN ŞÂS
Mâlikî fakihi ve hadis âlimi.
MÜCÂRÎ
Kıraat ve hadis âlimi.
RÂÎ el-ENDELÜSÎ
Nahiv ve fıkıh âlimi, şair.
RASS‘
Mâlikî fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER