MUHAMMED FATİH KESLER - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHAMMED FATİH KESLER

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir, Hadis
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MÜCÂHİD b. CEBR
Tâbiîn neslinin önde gelen müfessirlerinden.
ZEYD b. ESLEM
Tâbiîn âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER