MUHAMMED HİŞÂM en-NA‘SÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHAMMED HİŞÂM en-NA‘SÂN

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İlimler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
TIĞNERÎ
Endülüslü ziraat âlimi, edip ve şair.
YA‘KŪB b. TÂRIK
Astronomi ve astroloji âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER