MUHARREM ÇELEBİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHARREM ÇELEBİ

1943-2006
Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Bilim Tarihi, Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AMR b. KÜLSÛM
Muallaka şairlerinden.
CORCÎ ZEYDÂN
Son devir Arap tarihçisi, edip ve gazeteci.
ENVÂ’
Araplar’da yıldızların hareketiyle hava durumu ve iklimler arasında ilgi kuran, çeşitli takvimlere esas teşkil eden halk astronomi ve meteoroloji bilgisi.
EZDÂD
Arapça’da zıt anlam taşıyan kelimeler.
İBN BÂBEŞÂZ
Arap dili âlimi.
KUTRUB
Lugat, nahiv ve edebiyat âlimi.
MÜSELLES
Bir harekesinin değişmesiyle aynı veya farklı mânalarda üç kelime teşkiline imkân veren lafız grupları için kullanılan terim ve bir telif türü.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER