MUHARREM KILIÇ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHARREM KILIÇ

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MÜRÂÂT-ı HİLÂF
Meşrû bir gerekçeye dayanarak karşı görüşün deliline göre amel etme anlamında Mâlikî fıkıh usulü terimi.
NÜBÂHÎ
Endülüslü fıkıh âlimi, edip ve tarihçi.
TARSÛSÎ, Necmeddin
Hanefî fakihi.
TEMÎMÎ, Takıyyüddin b. Abdülkādir
Hanefî fıkıh âlimi, kadı ve biyografi yazarı.
TİLİMSÂNÎ, İbrâhim b. Ebû Bekir
Mâlikî fakihi, şair ve edip.
TİMURTAŞÎ, Sâlih b. Muhammed
Hanefî fıkıh âlimi.
TURTÛŞÎ
Endülüslü Mâlikî fıkıh âlimi ve muhaddis.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER