MUHSİN KOÇAK - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHSİN KOÇAK

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CÜZÂF
Götürü usulle satış anlamında kullanılan fıkıh terimi.
EBÛ SEVR
Mezhep kurucusu büyük fıkıh ve hadis âlimi.
GURRE
Anne rahmindeki çocuğun (cenin) düşürülmesinden dolayı ödenmesi gereken tazminat.
KUNUT
Namazda dua anlamında bir fıkıh terimi.
MÜNÂVÎ, Yahyâ b. Muhammed
Şâfiî fakihi ve kadılkudâtı.
ÖMER / 2. Bölüm: FIKIH
Hulefâ-yi Râşidîn’in ikincisi (634-644).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER