MUSTAFA ALKAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA ALKAN

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SAİD EMRE
Hacı Bektâş-ı Velî’ye mensup sûfî ve şair.
SOFTA
Osmanlılar’da medrese talebeleri için kullanılan bir terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER