MUSTAFA BAHADIROĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA BAHADIROĞLU

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBNÜ’l-CELLÂ
Fakr ve tevekkül konusundaki görüşleriyle tanınan sûfî.
İBRÂHİM el-HAVVÂS
Riyâzet ve tevekküle önem vermesiyle tanınan ilk dönem sûfîlerinden.
İBRÂHİM ZÂHİD-i GEYLÂNÎ
Zâhidiyye tarikatının pîri, esmâ zikriyle seyrüsülûk usulünü tesbit eden mutasavvıf.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER