MUSTAFA BUDAK - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA BUDAK

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CEMÂL-i KARŞÎ
XIII. yüzyılda yaşayan Türkistanlı ilim adamı ve idareci.
ÇÂRCÛY
Türkmenistan’da Amuderya’nın sol tarafında eski adı Âmül olan şehir.
EBÜLHAYR HAN
Özbek hükümdarı (1429-1468).
HACI MURAD
Kuzey Kafkasya’da Ruslar’a karşı istiklâl mücadelesi veren Şeyh Şâmil’in en meşhur nâibi.
HÂFIZ TENİŞ
Şeybânîler Hükümdarı II. Abdullah’ın tarihçisi, şair.
İLBARS HAN
Hîve Hanlığı’nın kurucusu (1512-1525).
ŞEYH ŞÂMİL
Rus işgaline karşı direnişiyle tanınan Dağıstanlı lider ve mücahid.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER