MUSTAFA ÇUHADAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA ÇUHADAR

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BÂÛNÎ
Edip, hatip ve Şâfiî fakihi.
FESAHAT
Sözün kusursuz ve açık olması anlamında belâgat terimi.
İBN TAĞRÎBERDÎ
Memlükler dönemi tarihçisi.
İBN YAÎŞ, Ebü’l-Bekā
Arap dili âlimi.
İBNÜ’r-RÛMÎ
Hicivleriyle tanınan Arap şairi.
KÜSEYYİR
Arap platonik aşk şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER