MUSTAFA KAFALI - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA KAFALI

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BARABA
Sibirya’da bir bölgeye ve burada bulunan Türk topluluğuna verilen ad.
BARAK HAN
Çağatay hanı (1266-1271).
BARAK HAN
Altın Orda hanı (1425-1427).
BATU HAN
Altın Orda Hanlığı’nın kurucusu ve ilk hükümdarı (1227-1256).
CENGİZ HAN
Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk hükümdarı (1206-1227).
CUCİ HAN
Cengiz Han’ın dört oğlundan en büyüğü.
EBÜLGAZİ BAHADIR HAN
Hârizm (Hîve) Özbek hanı (1642-1663) ve Şecere-i Terâkime müellifi.
ÖZBEK HAN
Altın Orda hükümdarı (1313-1340).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER