MUSTAFA SALİM GÜVEN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA SALİM GÜVEN

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DERKĀVÎ
Şâzeliyye tarikatının Derkāviyye kolunun kurucusu.
İBN NÂSIR ed-DER‘Î
Şâzeliyye tarikatının Nâsıriyye kolunun kurucusu Mağribli âlim ve sûfî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER