MUSTAFA YAYLA - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA YAYLA

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
FETÂVÂ-yı MİNKĀRÎZÂDE
Şeyhülislâm Minkārîzâde Yahyâ Efendi’nin (ö. 1088/1678) fetvalarını bir araya getiren eser.
FETÂVÂ-yı YAHYÂ EFENDİ
Şeyhülislâm Zekeriyyâzâde Yahyâ Efendi’nin (ö. 1053/1644) fetvalarını bir araya getiren eser.
HAÇ / 2. Bölüm
Hıristiyanlık’ta büyük önem taşıyan dinî figür.
HÂDİMÎ, Ebû Saîd
Osmanlı âlimi, fakih ve mutasavvıf.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER