MUZAFFER ÜREKLİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUZAFFER ÜREKLİ

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, Coğrafya, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDULLAH ÇELEBİ
XVII. yüzyıl Osmanlı tarihçisi.
AKMESCİD
Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Kırım bölgesinde bulunan bugünkü Simferopol şehrinin eski adı.
CELÂYİRLİLER
1340-1431 yılları arasında İran’ın batısı ile Kuzey Irak’ta hüküm süren Moğol hânedanı.
GÖK ORDA HANLIĞI
1227-1328 yılları arasında doğuda İrtiş ırmağı, güneyde Hârizm bölgesi ve Siriderya boylarına kadar uzanan bölgede hüküm süren sülâle.
GÜLBÜN-i HÂNÂN
Halim Giray’ın (ö. 1239/1823) Kırım hanlarının biyografilerine dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER