NAZİF HOCA - TDV İslâm Ansiklopedisi

NAZİF HOCA

1928-2007
Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Tasavvuf
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLKĀDİR el-BAĞDÂDÎ
Arap edebiyatı tarihçisi ve dil bilgini.
BAKLÎ
İranlı meşhur sûfî, âlim ve şair.
HİZÂNETÜ’l-EDEB
Abdülkādir el-Bağdâdî’nin (ö. 1093/1682) el-Kâfiye şerhinde örnek olarak kullanılan şiirleri açıkladığı eseri.
MEŞREBÜ’l-ERVÂH
Rûzbihân-ı Baklî’nin (ö. 606/1209) tasavvuf terimlerine dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER