NAZIM H. POLAT - TDV İslâm Ansiklopedisi

NAZIM H. POLAT

Müellif toplam 11 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İCTİHAD
Abdullah Cevdet’in (ö. 1932) idaresi altında yayımlanan ilmî, siyasî ve edebî muhtevalı dergi.
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri
Türk edip ve diplomatı.
KEHKEŞAN
Divan şiirinde ve çeşitli efsanelerde adı geçen bir yıldız kümesi, samanyolu.
KOCATÜRK, Vasfi Mahir
Şair ve edebiyat tarihçisi.
LEVEND, Agâh Sırrı
Eğitimci, edebiyat tarihçisi ve dilci.
MEŞ‘ALE
Sanat ve edebiyat dergisi.
OSMANLI TÂRİH ve EDEBİYAT MECMUASI
1918-1920 yıllarında Ali Emîrî Efendi tarafından yayımlanan aylık dergi.
ÖMER SEYFEDDİN
Türk hikâyecisi, dilci ve fikir adamı.
RÜBÂB
II. Meşrutiyet’te yayımlanan edebî, içtimaî, felsefî dergi.
ŞEHÂBEDDİN SÜLEYMAN
Yazar, fikir adamı, eğitimci.
ŞEHBÂL
1909-1914 yılları arasında yayımlanan magazin ve fikir dergisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER