NECATİ KARA - TDV İslâm Ansiklopedisi

NECATİ KARA

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir, Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DELLÂLÜLKÜTÜB
Verrâk ve şair.
EBÂN b. ABDÜLHAMÎD
Fars asıllı Abbâsî şairi.
EBÛ DÜLÂME
Ünlü Arap mizah şairi.
EBÜ’t-TAMAHÂN el-KAYNÎ
Câhiliye devrinde ve İslâmî dönemde yaşayan Arap şairi.
NAZMÜ’d-DÜRER
Bikāî’nin (ö. 885/1480) âyetler ve sûreler arasındaki münasebetleri esas alan tefsiri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER