NECATİ KARA

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir, Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DELLÂLÜLKÜTÜB
Verrâk ve şair.
EBÂN b. ABDÜLHAMÎD
Fars asıllı Abbâsî şairi.
EBÛ DÜLÂME
Ünlü Arap mizah şairi.
EBÜ’t-TAMAHÂN el-KAYNÎ
Câhiliye devrinde ve İslâmî dönemde yaşayan Arap şairi.
NAZMÜ’d-DÜRER
Bikāî’nin (ö. 885/1480) âyetler ve sûreler arasındaki münasebetleri esas alan tefsiri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER