NEVZAT KAYA - TDV İslâm Ansiklopedisi

NEVZAT KAYA

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İSTİNSAH
Bir metni kopya etme, sûretini çıkarma.
KARAÇELEBİZÂDE ABDÜLAZİZ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ
İstanbul’da değerli yazma ve basma eser koleksiyonlarının bulunduğu kütüphane.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER