NUH ARSLANTAŞ

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Dinler Tarihi, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
RE’SÜLCÂLÛT
İslâmî dönemde yahudileri devlet katında temsil eden cemaat lideri.
ZÛNÜVÂS
Himyerîler’in son yahudi kralı.
KISTER, Meir Jacob
Arap dili, siyer ve İslâm tarihine dair araştırmalarıyla tanınan şarkiyatçı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.