NUH ARSLANTAŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

NUH ARSLANTAŞ

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Dinler Tarihi, İslam Felsefesi ve Ahlak
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KISTER, Meir Jacob
Arap dili, siyer ve İslâm tarihine dair araştırmalarıyla tanınan şarkiyatçı.
RE’SÜLCÂLÛT
İslâmî dönemde yahudileri devlet katında temsil eden cemaat lideri.
ZÛNÜVÂS
Himyerîler’in son yahudi kralı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER