NURETTİN BAYBURTLUGİL - TDV İslâm Ansiklopedisi

NURETTİN BAYBURTLUGİL

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AYNÜLKUDÂT el-HEMEDÂNÎ
Mutasavvıf, kelâm âlimi, Şâfiî fakihi ve şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER