NUSRETTİN BOLELLİ

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, Fıkıh
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
FÂTIMA bint ALÂEDDİN es-SEMERKANDİYYE
VI. (XII.) yüzyılda yaşayan fıkıh âlimi.
HADRAMÎ b. ÂMİR
Şair sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER