ÖMER KARA - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÖMER KARA

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
el-MÜFREDÂT
Râgıb el-İsfahânî’nin (ö. V./XI. yüzyılın ilk çeyreği) Kur’an’daki garîb kelimelere dair sözlüğü.
RÂGIB el-İSFAHÂNÎ / 1. Bölüm
Müfessir, Arap dil âlimi ve ahlâk felsefecisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER