ÖMER OKUMUŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÖMER OKUMUŞ

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fars ve Urdu Edebiyatları
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂMİLÎ, Bahâeddin
Şeyh Bahâî diye tanınan İranlı âlim.
BAHÂRİSTÂN
Abdurrahman-ı Câmî’nin (ö. 898/1492) Farsça ahlâkî ve edebî eseri.
CÂMÎ, Abdurrahman
Nakşibendî tarikatına mensup İranlı âlim ve şair.
SÜHEYLÎ, Nizâmeddin Ahmed
Çağatay şairi ve devlet adamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER