ÖMER TÜRKER - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÖMER TÜRKER

Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi, İslam Felsefesi ve Ahlak, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MUKĀTİL b. SÜLEYMAN
Kur’an’ı baştan sona kadar tefsir eden ilk müfessir.
NEFİS / 2. Bölüm: İSLÂM DÜŞÜNCESİ
İnsanın özü, kendisi, ilâhî latife, kötü huyların ve süflî arzuların kaynağı anlamında bir terim.
NEŞŞÂR, Sirâceddin
Kıraat âlimi.
NÛH b. MUSTAFA
Osmanlı âlimi
NYBERG, Henrik Samuel
İsveçli şarkiyatçı ve dinler tarihçisi.
ŞÂTIBÎ, Muhammed b. Süleyman
Kıraat ve hadis âlimi.
TARİF
Bir nesnenin, bir kavram veya kelimenin ne olduğunu açıklayan söz anlamında mantık ve usul terimi.
TEBÂYÜN
İki varlık veya iki kavram arasındaki farklılığı ifade eden mantık terimi.
TELÂZÜM
İki şeyin karşılıklı olarak birbirini gerektirmesi anlamında mantık terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER