ÖNDER KAYA - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÖNDER KAYA

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
el-MELİKÜ’l-EŞREF, Mûsâ
Eyyûbîler’in el-Cezîre ve Dımaşk kolu hükümdarı (1200-1237).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER