ORHAN GÜNEŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ORHAN GÜNEŞ

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Bilim Tarihi, İslam Toplumları ve Coğrafyası
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MAHMÛD PAŞA el-FELEKÎ
Mısırlı astronomi âlimi, mühendis, coğrafyacı, arkeolog ve devlet adamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER