OSMAN KARADENİZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

OSMAN KARADENİZ

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
FÂCİR
Kâfir veya günahkâr mümin anlamında bir terim.
HEYÛLÂ / 1. Bölüm
Âlemin ilk maddesi anlamında felsefe ve kelâm terimi.
İBN BERRECÂN
Endülüslü âlim ve mutasavvıf.
KIYÂM bi-NEFSİHÎ
Allah’ın varlığının kendinden olup hiçbir yönden başkasına muhtaç bulunmadığı anlamında kelâm terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER