ÖZGÜR KAVAK - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÖZGÜR KAVAK

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ALİ ABDÜRRÂZIK
el-İslâm ve uṣûlü’l-ḥükm adlı kitabıyla tanınan Mısırlı düşünür ve siyasetçi.
DÎB, Abdülazîm Mahmûd
Mısırlı âlim.
ZEKKĀK
Mâlikî fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER