RECEP AKAKUŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

RECEP AKAKUŞ

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AKKUŞ, Hasan
İstanbul Nuruosmaniye Camii eski başimamlarından, son devrin tanınmış hâfız ve kıraat âlimi.
GÖNENLİ MEHMET EFENDİ
Vâiz, reîsülkurrâ.
İSMAİL EFENDİ, Kesikbacak
Son devir kıraat âlimi.
REÎSÜLKURRÂ
Kıraat ilminde icâzeti olanların reisi anlamında bir tabir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER