ROBERT MANTRAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ROBERT MANTRAN

1917-1999
Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HAMA
Suriye’nin orta kesiminde Âsi ırmağı kıyısında bir şehir.
HUMUS
Suriye Cumhuriyeti’nin üçüncü büyük şehri.
IRAK / 4. Bölüm: XVI-XVIII. yüzyıl
Ortadoğu’da bir İslâm ülkesi.
KARAMANLI
Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp eyaletini 1711-1835 yılları arasında idareleri altında bulunduran Türk asıllı aile.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER