RÜŞDÎ RÂŞİD - TDV İslâm Ansiklopedisi

RÜŞDÎ RÂŞİD

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İlimler Tarihi
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBRÂHİM b. SİNÂN b. SÂBİT
Matematikçi ve astronom.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER