Ş. BARİHÜDA TANRIKORUR - TDV İslâm Ansiklopedisi

Ş. BARİHÜDA TANRIKORUR

Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
GAZİANTEP MEVLEVÎHÂNESİ
Sancak beyi Türkmen Mustafa Ağa tarafından XVII. yüzyılda yaptırılan Mevlevî tekkesi.
GELİBOLU MEVLEVÎHÂNESİ
XVII. yüzyıl başlarında kurulan Mevlevî âsitânesi.
KARAHİSAR MEVLEVÎHÂNESİ
XIV. yüzyılda Afyon’da kurulan, Divane Mehmed Çelebi’nin (ö. 951/1544’ten sonra) medfun bulunduğu mevlevîhâne.
KARAMAN MEVLEVÎHÂNESİ
Karaman’da XIV. yüzyılda kurulan, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin annesiyle ağabeyinin medfun bulunduğu Mevlevî tekkesi.
KİLİS MEVLEVÎHÂNESİ
Kilis’te inşa edilen ilk Osmanlı mimari eserlerinden biri.
KÜTAHYA MEVLEVÎHÂNESİ
XIV. yüzyılın sonunda kurulan ve XIX. yüzyılın sonlarında yeniden inşa edilen mevlevîhâne.
MANİSA MEVLEVÎHÂNESİ
Saruhanoğlu İshak Bey tarafından XIV. yüzyılın ikinci yarısında kurulan Mevlevî âsitânesi.
MEVLEVİYYE
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye (ö. 672/1273) nisbet edilen tarikat.
MISIR MEVLEVÎHÂNESİ
Kahire’de XVI. yüzyılın sonunda kurulan Mevlevî âsitânesi.
ŞEMS-i TEBRÎZÎ ZÂVİYESİ
Konya’da Mākam-ı Şems-i Tebrîzî’nin bulunduğu Mevlevî tekkesi.
TOKAT MEVLEVÎHÂNESİ
Tokat’ta XVIII. yüzyılda kurulan Mevlevî tekkesi.
URFA MEVLEVÎHÂNESİ
XVIII. yüzyılda Urfa’da kurulan Mevlevî tekkesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER