S. CENGİZ SADIKOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

S. CENGİZ SADIKOĞLU

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fars ve Urdu Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HABÎBÎ
XV. yüzyıl Âzerî şairi.
SÂİB-i TEBRÎZÎ
Daha çok Farsça şiirler söyleyen Âzerî şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER