SADIK ERDEM - TDV İslâm Ansiklopedisi

SADIK ERDEM

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
NEYLÎ
Divan şairi ve âlim.
RÂMİZ
Tarih ve tezkire yazarı, şair.
SABRÎ
Divan şairi.
YÜMNÎ
Şuarâ tezkiresi müellifi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER