SAİT KOFOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

SAİT KOFOĞLU

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları, Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EMÎR SİNÂNEDDİN MEDRESESİ
Korkuteli’de XIV. yüzyılın başlarına ait Beylikler devri medresesi.
EŞREFOĞULLARI
XIII. yüzyıl sonlarına doğru Beyşehir ve Seydişehir yöresinde kurulan bir Türk beyliği.
FELEKÜDDİN DÜNDAR BEY
Isparta-Burdur bölgesinde beylik kuran Hamîdoğulları’nın en tanınmış beyi (1301-1326).
HAMÎDOĞULLARI
XIII. yüzyılın sonlarına doğru Isparta, Burdur ve Eğridir yöresinde kurulan Türkmen beyliği.
TÂCEDDİNOĞULLARI
XIV. yüzyılın ikinci yarısında Niksar-Kelkit yöresinde kurulan hânedan ve beylik.
TEKEOĞULLARI
Merkezi Antalya olan Türkmen beyliği (1321-1423).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER